Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Jan 25, 2022 | Tiếng Việt, Vietnam

Tải về Sách Trắng, PDF, 6.2MB

COVID-19: Cuộc đại thay đổi làm phá vỡ mọi quy tắc

Không một ai chuẩn bị cho tình huống đại dịch COVID-19 làm tê liệt cả thế giới. Trong khi mọi sự tập trung của thế giới đều dồn vào các vấn đề về sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng, COVID-19 đã làm thay đổi vĩnh viễn sức khoẻ của doanh nghiệp (DN) trên phạm vi toàn cầu.

Trong 2 năm qua, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chính phủ và các hiệp hội DN tổ chức thực hiện các Phiên Khám Sức khoẻ DN (Business Clinic) cho các công ty và tổ chức có trụ sở tại Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu. Mục tiêu của các phiên khám sức khoẻ này là để khảo sát về tác động của đại dịch và từ đó chung sức cùng các DN và tổ chức lập kế hoạch cho các bước hành động tiếp theo để thoát khỏi cuộc khủng hoảng chưa được báo trước này.

Bản sách trắng này ghi lại kết quả tổng kết từ các phiên khám sức khoẻ DN cũng như chỉ ra các phát hiện của chúng tôi về những thành phần không thể thiếu trong “liều Vắc-xin Kiên cường” cho doanh nghiệp trong thời đại “không bao giờ bình thường” và là chìa khóa để chống đỡ lại những gián đoạn trong cả hiện tại và tương lai.

Bản sách trắng cũng đề cập đến bốn xu hướng tăng trưởng sẽ tác động đến thế giới của chúng ta trong 20 năm tới.

Bản sách trắng được công bố vào tháng 12/2021.

Tải về Sách Trắng, PDF, 6,2MB (Tiếng Việt)

Download White paper, PDF, 3.8MB (English)

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Vào ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng ban dự án phối hợp tiến hành tổ chức (kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến) Workshop Đồng chỉnh Văn hóa hướng đến những GDCer chủ chốt, để từ đó tạo dựng định hướng phát triển và cùng đồng hành trên chặng đường thúc đẩy, đào tạo nhân tài cho Tập đoàn.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!

Buyfull Smart 4.0 Vietnam white paper

Complete the form below to download the sample report

You have Successfully Subscribed!