Upcoming: Why customer is not king when it comes to service

Jan 6, 2010 | English, Events, Past Seminars, Seminars, Singapore, Training

Are you interested in developing a brand-led customer service strategy? Our next workshop is for you! Check out the flyer below for more details.

Consulus_20100121-STW-1

You can register for the workshop on the SCCCI website, or if you need further convincing, you can watch video testimonials from past participants.

Read next

Tương lai Kiên cường chủ động cho Ngành Giáo dục – Đào tạo

Tương lai Kiên cường chủ động cho Ngành Giáo dục – Đào tạo

Tại sự kiện hội thảo và workshop dành cho ngành Giáo dục – Đào tạo diễn ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Consulus Việt Nam đã mang đến cơ hội học hỏi và áp dụng thực tiễn các chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong ngành Giáo dục – Đào tạo về chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!