Upcoming: The 2nd ConsulusCIRCLE Vietnam

Oct 31, 2012 | Events, News & Updates, Vietnam

(Xem nội dung bằng tiếng Việt)

Hanoi (31/10/2012) – Inspired by the ideas of nurturing the next 1% who will shape the future of Vietnam, we successfully organized the 1st ConsulusCIRCLE on 4th October 2012 in Hanoi. The formation of ConsulusCIRCLE in Vietnam means the 3 circles in Singapore, Bangladesh and Vietnam have started to turn and will shape the world!

With the purpose of creating a new community, a totally new business culture, 1st ConsulusCIRCLE in Vietnam gathered 20 business leaders in different categories of industry, professionals and journalists. At this 1st ConsulusCIRCLE, participants shared their own experiences in leading their companies to thrive in the difficulties, their purposes in life and lessons they learnt from behaviors within their organizations.

On 8th November 2012, the 2nd ConsulusCIRCLE will take place at the 3rd floor of Sy Phu Restaurant, 5 Truc Bach, Hanoi, Vietnam to continue encouraging Vietnamese leaders to build purpose-led communities so as to truly shape the future of Vietnam. Join 2nd ConsulusCIRCLE and become core members of ConsulusCIRCLE, Vietnam.

For full details and registration, click here

Cùng hình thành tương lai của Việt Nam, hãy tham gia ConsulusCIRCLE lần 2

Hà Nội (31/10/2012)- Được truyền lửa bởi ý tưởng giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trở thành 1% của thế giới, chúng tôi đã tổ chức thành công sự kiện Vòng tròn Consulus- ConsulusCIRCLE lần đầu tiên tại Việt Nam. Như vậy, Vòng tròn Consulus Việt Nam đã chính thức khởi động và cùng với Vòng tròn Consulus tại Singapore và Bangladesh, bắt đầu hành trình Hình Thành Thế Giới!

Với mục đích hình thành một cộng đồng mới, 1 văn hóa kinh doanh hoàn toàn mới, ConsulusCIRCLE lần đầu tiên đã kết nối gần 20 thành viên là các lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, các phóng viên, và các cá nhân khác. Tại buổi ConsulusCIRCLE lần đầu tiên này, các thành viên đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong quá trình chèo lái doanh nghiệp mình, những mục đích mà mình theo đuổi trong cuộc sống, những trải nghiệm và các bài học của bản thân.

Vào ngày 08 tháng 11 năm 2012, ConsulusCIRCLE lần 2 tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Tầng 3, Nhà hàng Sỹ Phú, Số 5 Trúc Bạch, Hà Nội. Hãy tham gia và trở thành thành viên cốt lõi điều phối ConsulusCIRCLE tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây

Read next

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Global Network has elected Ms Sindavanh Manivong, the Country Director of Consulus Laos as its next Global Chairwoman for the 1-year term from 2023 – 2024. The Global Chairwoman shall serve as the global spokesperson, focus on the relational dynamics of the entire network, and convene the global leadership team. The Chairwoman shall serve her role in unity with Lawrence Chong, Group CEO of Consulus.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!