Trường học Consulus 2020 – Việt Nam

Jul 3, 2020 | Tiếng Việt, Vietnam

View in English

Vào 2 ngày 17&18 tháng 10 năm 2020, Consulus, tập đoàn tư vấn đổi mới toàn cầu với năng lực quản trị kinh doanh và thiết kế đa lĩnh vực sẽ tổ chức Trường học Consulus phiên bản Việt Nam lần đầu tiên tại Hà Nội.

Trường học Consulus phiên bản Việt Nam sẽ được mở cửa đón chào đội ngũ Consulites đang hoạt động tại Việt Nam, các đối tác đã hỗ trợ đồng hành trong suốt 9 năm qua, các khách hàng và những con người đất Việt luôn trăn trở tìm ra các giải pháp tạo nên một Việt Nam tốt đẹp hơn, bền vững hơn. 

Chương trình 2 ngày sẽ tập trung vào các nội dung xoay quanh về Nền Kinh tế Hiệp thông và về việc làm thế nào để các doanh nhân, các doanh nghiệp, các thành phố tìm ra được sự khác biệt vốn có của mình, phát triển thăng hoa dựa trên bản sắc cốt lõi đó, và để rồi cùng nhau tìm ra các giải pháp khả thi để tạo ra sự khác biệt cho Việt Nam. 

Các cá nhân quan tâm có thể gửi email về vietnam@consulus.com để nhận được các thông tin mới nhất. 

###

Consulus National School in Vietnam, October 2020

From 17 to 18 October 2020, Consulus, the global innovation consultancy with multidisciplinary business and design capabilities, will hold its first Consulus National School in Hanoi, Vietnam.

Open to its existing and potential Consulites, Collaborators, Partners and Customers, it will offer a deep dive into the essence of Economy of Communion, into the Consulus essence: become specialist in building strong interpersonal bonds of unity in diversity, in order to help leaders, companies and cities discover their better selves by enabling them to become the difference they are meant to be, from the inside out.

If you are interested, please send us your application at vietnam@consulus.com.