News » Training

Articles and testimonials on past and upcoming conferences, seminars and workshops.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển trường tồn

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển trường tồn

“Ở Việt Nam, người ta nhắc rất nhiều đến thuật ngữ “văn hóa doanh nghiệp”. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi được hỏi “văn hóa doanh nghiệp là gì”, tôi chắc chắn rằng mỗi người sẽ đưa ra một câu trả lời khác nhau theo những suy nghĩ mơ hồ của họ về thuật ngữ này.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!