News » Training

Articles and testimonials on past and upcoming conferences, seminars and workshops.

Tương lai Kiên cường chủ động cho Ngành Giáo dục – Đào tạo

Tương lai Kiên cường chủ động cho Ngành Giáo dục – Đào tạo

Tại sự kiện hội thảo và workshop dành cho ngành Giáo dục – Đào tạo diễn ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Consulus Việt Nam đã mang đến cơ hội học hỏi và áp dụng thực tiễn các chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong ngành Giáo dục – Đào tạo về chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội từ hơn 7 tỉnh thành tham dự Hội nghị Hình thành Thế giới tổ chức ngày 15/08/2013 để thảo luận cách thức để các doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt và phát triển công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Hội nghị Hình thành Thế giới Việt Nam lần thứ 5

Hội nghị Hình thành Thế giới Việt Nam lần thứ 5

Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2013, Việt Nam là bệ phóng giúp các lãnh đạo doanh nghiệp Việt rà soát lại mô hình kinh doanh và tìm kiếm cách thức xây dựng các thương hiệu có thể tạo ra sự khác biệt cho tương lai Việt Nam.

What is Myanmar’s Brand of Leadership?

What is Myanmar’s Brand of Leadership?

Over 120 business leaders convened at the Shape the World Conference on 8 January 2013 to discuss new ideas and review challenges facing Myanmar brands as the country’s economy opens up.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!