TrảinghiệmCỐTLÕI

Thiết kế Những trải nghiệm mới và sáng tạo

Phần lớn các tổ chức phải vật lộn rất nhiều để tạo ra những trải nghiệm mới bởi vì họ luôn làm việc với cùng một nhóm người và cách nhóm người này nhìn nhận mọi sự việc vẫn theo một lối cũ. Các doanh nghiệp tin tưởng chọn Consulus đồng hành là vì họ muốn có được cách nhìn hoàn toàn mới mẻ và về mặt bản chất, cuộc cạnh tranh đang trở nên gay gắt hơn, các đối thủ cạnh tranh cũng đang lớn mạnh hơn và các cách làm cũ sẽ không đem lại hiệu quả nữa.

Phương thức tiếp cận của chúng tôi
Kinh nghiệm của chúng tôi có được trong nhiều ngành nghề khác nhau, kết hợp với đội ngũ chuyên gia toàn cầu đến từ nhiều chuyên môn khác nhau cho phép chúng tôi đem đến cho các doanh nghiệp những giá trị và cách nhìn khác và mới mẻ. Một thập kỷ hoạt động đồng hành cùng các doanh nghiệp tạo điều kiện cho chúng tôi đưa ra những giải pháp khả thi và sáng tạo.

Tweet Line: Familiarity can be a dangerous companion because when you assume you know, you actually know little.

Xây dựng một thương hiệu mới

Kinh nghiệm phục vụ khách hàng thuộc những lĩnh vực kinh doanh nhiều thách thức ở 18 thành phố khắp thế giới tạo điều kiện cho chúng tôi xem xét vấn đề một cách đa chiều và chuyên nghiệp. Việc kết hợp những kinh nghiệm này với sức mạnh kinh doanh và sự kỳ diệu của thiết kế giúp đem lại những hiệu quả đáng kinh ngạc.

Chuyển hoá trải nghiệm sản phẩm

Với thực tế thế giới ngày nay tràn ngập bởi nhiều loại sản phẩm khác nhau, chất lượng không còn là nhân tố quyết định thành công duy nhất. Để thực sự nổi bật, sản phẩm của bạn cần phải tạo ra trải nghiệm mang tính đột phá. Chúng tôi nghiên cứu sâu sắc các quy trình kinh doanh của các doanh nghiệp để chắc chắn rằng các quy trình đó đồng điệu với trải nghiệm thương hiệu mong muốn. Việc nghiên cứu chuyên sâu các hoạt động nội bộ doanh nghiệp này tạo điều kiện cho chúng tôi thiết kế các trải nghiệm sản phẩm mang tính thay đổi thế trận cuộc chơi.

Chuyển hoá trải nghiệm dịch vụ khách hàng

Trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời nằm ở niềm tin vững chắc vào sản phẩm và thiết kế quy trình toàn diện của sản phẩm. Hầu hết các trải nghiệm dịch vụ đều không làm được điều này, bởi các nhân viên không được tham gia vào quy trình sáng tạo và không được trao quyền để đóng góp giá trị vào quy trình này. Bằng việc nghiên cứu mô hình dịch vụ và tái thiết kế các quy trình và trải nghiệm, chúng tôi giúp các doanh nghiệp tìm ra cách thức hiệu quả hơn để biến khách hàng của họ trở thành các tín đồ của thương hiệu.

Thách thức
 • Xác suất thành công không rõ ràng
 • Không có khả năng hiện thực hoá tầm nhìn kinh doanh
 • Thiếu định vị giá trị đủ hấp dẫn nhà đầu tư
 • Thiếu giá trị khác biệt
Tình huống
 • Doanh nghiệp mới thành lập
 • Ra sản phẩm mới
 • Ra dịch vụ mới
 • Ra khái niệm bán lẻ mới
Các kết quả thu được
 • Tối thiểu hóa các rủi ro khởi nghiệp
 • Tài sản trí tuệ được khác biệt hóa giúp gia tăng các rào cản gia nhập ngành của đối thủ cạnh tranh
 • Tăng cường các cơ hội doanh thu thông qua thiết kế mô hình kinh doanh
 • Được đón nhận nhanh chóng là một thương hiệu đẳng cấp toàn cầu
 • Trải nghiệm dịch vụ khách hàng tạo ra được giá trị khác biệt
Danh mục dịch vụ cung cấp
 • Rà soát mô hình kinh doanh
 • Thiết kế mô hình mục đích thương hiệu
 • Thiết kế trải nghiệm thương hiệu
 • Thiết kế trải nghiệm sản phẩm
 • Thiết kế trải nghiệm dịch vụ

Thành công nhờ thiết kế

Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng để thiết kế một trải nghiệm có khả năng chuyển hoá thị trường?

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!