Thought Leadership

Solve Asia’s Unity Problem

Solve Asia’s Unity Problem

Without pro-actively addressing our past differences and finding a way to overcome them, those issues will continue to haunt us and drag us into conflict, eventually destroying all that we have built.

Niềm vui nơi làm việc

Niềm vui nơi làm việc

Nhân viên không tìm kiếm hạnh phúc ở nơi làm việc, điều họ thực sự tìm kiếm là niềm vui, động lực khiến họ muốn tới công ty mỗi ngày khi họ thức dậy. Điều này không phải có được tình cờ, bạn cần thiết kế và gây dựng nó. Tin tốt ở đây là, bạn không cần chi nhiều tiền để đạt được điều đó.

Syria’s Silent Scream

Syria’s Silent Scream

The Columnist was able to contact a Syrian currently living through turmoil in Syria recently to understand how the current Syrian conflict is affecting civilian lives.

The Energy Man

The Energy Man

Patrick Foong of E2Green has spent years transforming buildings into energy-efficient and environmentally sustainable ones. We catch up with him to find out how.

Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận

Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận

Phải thừa nhận là, lợi nhuận rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, điều cần thay đổi, chính là cách thức thị trường đánh giá hình thức lợi nhuận mà các lãnh đạo doanh nghiệp dẫn dắt tổ chức của họ tạo ra.

Rethinking Profit

Rethinking Profit

The 3 types of profit that leaders must generate to deliver transformative growth.

6 Ways to Recover Joy at Work

6 Ways to Recover Joy at Work

It is hard to find people who do not complain about their work or colleagues. But when probed further, you will find that many want to do work that is fulfilling, and collaborate better with colleagues. So how can you bring joy back to your workplace?

Mysteries of Myanmar

Mysteries of Myanmar

Myanmar is a country of beautiful landscapes that range from mirror lakes to ancient kingdoms. “Mysteries of Myanmar”, a research project by Consulus, offers a glimpse into this blessed land.

Kiên trì sáng tạo đến cùng

Kiên trì sáng tạo đến cùng

Tại sao trong sáng tạo, ý tưởng sáng tạo không thôi có giá rất rẻ; nghiên cứu để có những hiểu biết sâu sắc về ý tưởng sáng tạo lại rất hiếm và cách thức hiện thực hoá ý tưởng sáng tạo mới là chìa khóa dẫn đến thành công?

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!