Kiên trì sáng tạo đến cùng – Doanh Nhân Sài Gòn

Kiên trì sáng tạo đến cùng – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ những bài học dành cho các doanh nghiệp trong quá trình theo đuổi sáng tạo với Doanh Nhân Sài Gòn số 273. Rất nhiều người nói về sáng tạo, nhưng ít ai dám mạo hiểm với những gì đang có để theo...
Kiên trì sáng tạo đến cùng

Kiên trì sáng tạo đến cùng

(View this article in English) Từ kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp Châu Á thuộc đa lĩnh vực, chúng tôi đúc kết ra được một thực tế rằng rất nhiều người nói về sáng tạo, nhưng ít ai dám mạo hiểm những gì mình đang có để theo đuổi sáng tạo đến cùng. Đó là lý do...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!