Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (15/08/2013) – Hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội từ hơn 7 tỉnh thành tham dự Hội nghị Hình thành Thế giới tổ chức ngày 15/08/2013 để thảo luận cách thức để các doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt và...
5th Shape the World Conference in Vietnam

5th Shape the World Conference in Vietnam

(Xem nội dung bằng tiếng Việt) Hanoi, 14 June 2013 – Asia is the continent of growth for the world, yet Asian thinking in general and Vietnamese thinking in particular do not shape our economies and businesses. Will the world be better with the rise of Vietnam?...
Xây dựng thương hiệu Việt Nam phát triển toàn cầu bắt đầu từ bên trong

Xây dựng thương hiệu Việt Nam phát triển toàn cầu bắt đầu từ bên trong

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012 – Liệu mô hình các doanh nghiệp Việt Nam có đủ thích nghi để sống sót và phát triển bền vững trong giai đoạn kinh tế thế giới đang xuống dốc? Năm nay tại Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2012, Việt Nam tại Hà Nội, được tổ chức tại khách...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!