Tự mãn: Căn bệnh ung thư của doanh nghiệp – Doanh Nhân Sài Gòn

Tự mãn: Căn bệnh ung thư của doanh nghiệp – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ với các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trên báo Doanh Nhân Sài Gòn về làm cách nào các doanh nghiệp có thể kiểm soát và kiềm chế tính tự mãn cũng như duy trì nó ở mức độ không gây hại cho sự...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!