Văn hóa bán hàng sáng tạo: Phỏng vấn Ngô Quốc Bảo, FPT Retail

Văn hóa bán hàng sáng tạo: Phỏng vấn Ngô Quốc Bảo, FPT Retail

(Read the interview in English) Ông Ngô Quốc Bảo hiện là Giám đốc Apple kiêm Giám đốc phát triển kinh doanh của FPT Retail với gần 10 năm kinh nghiệm phát triển mạng lưới marketing và các chương trình đối tác chiến lược nhằm phát triển thị trường của FPT tại Việt Nam....

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!