Làm cách nào để người lãnh đạo duy trì  tầm ảnh hưởng trước thử thách của thời gian

Làm cách nào để người lãnh đạo duy trì tầm ảnh hưởng trước thử thách của thời gian

Năm 1783, George Washington đã lãnh đạo những người dân Hoa Kỳ giành chiến thắng trước quân đội Anh trong cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mỹ, dẫn đến việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông đã có thể giành lấy quyền cai trị những bang mới độc lập này,...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!