Thương hiệu Việt cần bản sắc Việt – Consulus chia sẻ với báo Doanh Nhân Sài Gòn

Thương hiệu Việt cần bản sắc Việt – Consulus chia sẻ với báo Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, bà Helena Phạm, Giám đốc Thị trường Việt Nam tại Consulus đã chia sẻ những nhận định của mình về khơi nguồn sức mạnh bản sắc Việt để xây dựng thương hiệu Việt thành công trên toàn cầu với báo Doanh nhân Sài Gòn số 237. “Cũng giống như các quốc gia châu Á...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!