Ba xu hướng thay đổi vị trí dẫn đầu thị trường – Doanh Nhân Sài Gòn

Ba xu hướng thay đổi vị trí dẫn đầu thị trường – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ với các doanh nghiệp 3 xu hướng đang thay đổi vị trí dẫn đầu thị trường cũng như tái định hình các ngành công nghiệp và tương lai toàn cầu như thế nào trên Doanh Nhân Sài Gòn số 286. Hãy xem sự...
Thành công nhờ thiết kế – Doanh Nhân Sài Gòn

Thành công nhờ thiết kế – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ những nguyên tắc quan trọng trong lĩnh vực thiết kế và cách thức các doanh nghiệp có thể áp dụng những nguyên tắc này vào kinh doanh để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên Doanh Nhân Sài Gòn số 281....

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!