Chiến lược mạng xã hội đối với doanh nghiệp – Consulus chia sẻ với Thương Gia

Chiến lược mạng xã hội đối với doanh nghiệp – Consulus chia sẻ với Thương Gia

Mới đây, Ông Kenneth Lee, Giám đốc Cấp Cao mảng chiến lược mạng xã hội tại Consulus đã chia sẻ những nhận định về mạng xã hội và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp với Tạp chí Thương Gia trong cuộc phỏng vấn các chuyên gia xoay quanh công cụ quảng cáo quan trọng...
Bài học từ thất bại trong chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Thương Gia

Bài học từ thất bại trong chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Thương Gia

Mới đây, bà Nicole Brion, Giám đốc cấp cao Mảng Chiến lược số tại Consulus đã chia sẻ với Tạp chí Thương Gia về những chiến lược đầu tư vào mạng xã hội và bài học kinh nghiệm từ thất bại của McDonald’s. Theo một điều tra của We Are Social, tiến hành ở 24 quốc gia,...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!