Tự mãn: Căn bệnh ung thư của doanh nghiệp

Tự mãn: Căn bệnh ung thư của doanh nghiệp

Có thể nói, chính tính tự mãn, không phải tính cạnh tranh, là nguy cơ lớn nhất đe dọa sự tồn tại của các doanh nghiệp. Andy Grove, nhà sáng lập của Intel đã từng nói, “chỉ những kẻ hoang tưởng mới tồn tại”. Nói chung, trong các tổ chức đều tồn tại tính tự mãn ở cấp độ...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!