Quản trị và khai thác điểm yếu nhân sự – Nhịp Cầu Doanh Nghiệp

Quản trị và khai thác điểm yếu nhân sự – Nhịp Cầu Doanh Nghiệp

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ với các doanh nghiệp cách thức quản trị và khai thác những điểm yếu con người để thành công trên Nhịp Cầu Doanh Nghiệp số 20 Xuân 2014. Trong bất kỳ môi trường nào, con người đều có những cấp...
Quản trị và khai thác những điểm yếu của con người để thành công

Quản trị và khai thác những điểm yếu của con người để thành công

Rất nhiều cuốn sách quản trị thường tập trung vào các chủ đề tích cực như lãnh đạo, sức mạnh và lòng dũng cảm. Các bài học được trích dẫn trong các cuốn sách này thường vẽ nên một ấn tượng gần như hoàn hảo rằng con người sẽ tự mình tiến bộ và đều ủng hộ thay đổi miễn...
Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Trao đổi kiến thức kinh doanh tại Hội nghị với chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Việt của tương lai

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (15/08/2013) – Hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội từ hơn 7 tỉnh thành tham dự Hội nghị Hình thành Thế giới tổ chức ngày 15/08/2013 để thảo luận cách thức để các doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt và...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!