Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty: Apex Corp, Việt Nam

Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty: Apex Corp, Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty, chúng tôi đang bắt đầu một chuyên mục mới nơi chúng tôi đăng tải những câu chuyện của các Công ty hưởng ứng Ngày Thế giới Công ty trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện của các doanh...
Ra mắt Ngày Thế giới Công ty đầu tiên tại Hội nghị Hình thành Thế giới lần thứ 5

Ra mắt Ngày Thế giới Công ty đầu tiên tại Hội nghị Hình thành Thế giới lần thứ 5

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (15/08/2013) – Tại Hội nghị Hình Thành Thế Giới lần thứ 5 tổ chức vào ngày 15/8/2013 tại Khách sạn Novotel Saigon Center, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ra mắt đầu tiên Ngày Thế giới Công ty – một sáng kiến của Hội nghị Hình...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!