Doanh nghiệp nhỏ có thể thổi bùng cuộc cách mạng Châu Á?

Doanh nghiệp nhỏ có thể thổi bùng cuộc cách mạng Châu Á?

Mỗi doanh nghiệp chính là tế bào của nền kinh tế thị trường do vậy, các doanh nghiệp đóng vai trò trực tiếp trong việc hình thành các tập quán xã hội và tạo ra những ảnh hưởng có tác động lớn. Nếu như chúng ta thực sự mong muốn chứng kiến sự vươn lên của một châu Á...
Cơ hội cuối cùng để Châu Á hình thành thời đại của công nghệ

Cơ hội cuối cùng để Châu Á hình thành thời đại của công nghệ

Cách đây không lâu, xì-căng-đan gây xôn xao dư luận xoay quanh chương trình theo dõi và thu thập dữ liệu công dân mang tên PRISM của chính phủ Mỹ được bắt đầu từ năm 2007 đã hé lộ một thực tế đáng kinh ngạc. Sự việc này cho thấy khi xét đến công nghệ về dữ liệu và...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!