Danh mục thương hiệu cồng kềnh – Doanh Nhân Sài Gòn

Danh mục thương hiệu cồng kềnh – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã nhấn mạnh những vấn đề các tập đoàn kinh tế Châu Á phải đối mặt khi rà soát và quyết định thu gọn danh mục thương hiệu trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 289. Bất kỳ một chuyên gia Phương Tây nào khi nhìn...
Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận – Doanh Nhân Sài Gòn

Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã đưa ra lời khuyên các lãnh đạo doanh nghiệp cần có cái nhìn sâu sắc và sự thay đổi toàn diện về cách thức đánh giá và tạo ra lợi nhuận trên báo Doanh Nhân Sài Gòn. Lợi nhuận phải được xem là kết quả từ...
Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận

Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận

Trong thời đại hiện nay, “lợi nhuận” dường như đang trở thành một từ mang ý nghĩa xấu bởi nhiều doanh nghiệp bị xem là theo đuổi mức lợi nhuận cao hơn bằng cách bóc lột người lao động và gây tác động xấu đến xã hội.  Rất nhiều người đổ tội cho lòng tham chính là...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!