Quản trị và khai thác điểm yếu nhân sự – Nhịp Cầu Doanh Nghiệp

Quản trị và khai thác điểm yếu nhân sự – Nhịp Cầu Doanh Nghiệp

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ với các doanh nghiệp cách thức quản trị và khai thác những điểm yếu con người để thành công trên Nhịp Cầu Doanh Nghiệp số 20 Xuân 2014. Trong bất kỳ môi trường nào, con người đều có những cấp...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!