Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận – Doanh Nhân Sài Gòn

Định nghĩa lại khái niệm về lợi nhuận – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã đưa ra lời khuyên các lãnh đạo doanh nghiệp cần có cái nhìn sâu sắc và sự thay đổi toàn diện về cách thức đánh giá và tạo ra lợi nhuận trên báo Doanh Nhân Sài Gòn. Lợi nhuận phải được xem là kết quả từ...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!