Upcoming: The 2nd ConsulusCIRCLE Vietnam

Upcoming: The 2nd ConsulusCIRCLE Vietnam

(Xem nội dung bằng tiếng Việt) Hanoi (31/10/2012) – Inspired by the ideas of nurturing the next 1% who will shape the future of Vietnam, we successfully organized the 1st ConsulusCIRCLE on 4th October 2012 in Hanoi. The formation of ConsulusCIRCLE in Vietnam means the...
Xây dựng thương hiệu Việt Nam phát triển toàn cầu bắt đầu từ bên trong

Xây dựng thương hiệu Việt Nam phát triển toàn cầu bắt đầu từ bên trong

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012 – Liệu mô hình các doanh nghiệp Việt Nam có đủ thích nghi để sống sót và phát triển bền vững trong giai đoạn kinh tế thế giới đang xuống dốc? Năm nay tại Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2012, Việt Nam tại Hà Nội, được tổ chức tại khách...
Hội nghị Hình thành Thế giới 2012 tại Hà Nội nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu

Hội nghị Hình thành Thế giới 2012 tại Hà Nội nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu

Hà Nội (25/06/2012) – các nhà lãnh đạo khối doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và FDI sẽ hội tụ về Hội nghị Hình thành Thế giới tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 8 năm 2012 để thảo luận về chiến lược và nhận định về những thách thức mà các thương hiệu Việt Nam đang phải đối...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!