5 bước xây dựng và giữ chân đội ngũ nhân tài – Consulus chia sẻ với báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp

5 bước xây dựng và giữ chân đội ngũ nhân tài – Consulus chia sẻ với báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Mới đây, bà Helena Phạm, Giám đốc Thị trường Việt Nam tại Consulus đã chia sẻ những cách thức giúp các tổ chức xây dựng và giữ chân đội ngũ nhân tài với báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. “Tìm kiếm và giữ chân nhân tài” đứng đầu tiên trong danh sách 5 mối quan tâm lớn nhất...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!