Tương lai của các triều đại doanh nghiệp gia đình

Tương lai của các triều đại doanh nghiệp gia đình

Sau Thế Chiến lần thứ II, các quốc gia Châu Á bị tàn phá tự mình dần vực dậy nền kinh tế. Đây là giai đoạn đánh dấu sự vươn lên của các tập đoàn kinh tế gia đình, còn được gọi là những triều đại gia đình thời hiện đại. Chính phủ một số quốc gia Châu Á đã tạo nhiều...
Tương lai của mô hình doanh nghiệp gia đình – Doanh Nhân Sài Gòn

Tương lai của mô hình doanh nghiệp gia đình – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ những nhận định xoay quanh Tương lai của những doanh nghiệp gia đình với Doanh Nhân Sài Gòn số 268. Các tập đoàn thành công thường có xu hướng phát triển trở thành công ty đại chúng với các...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!