Ban cố vấn Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam: Cơ hội mỗi doanh nghiệp tự soi chiếu và tìm ra mô hình đưa doanh nghiệp vươn lên

Ban cố vấn Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam: Cơ hội mỗi doanh nghiệp tự soi chiếu và tìm ra mô hình đưa doanh nghiệp vươn lên

Tải về Thông cáo báo chí (PDF) Hà Nội, Ngày 3 tháng 6 năm 2014 – Các Diễn giả của Consulus và Ban Cố vấn nội dung cho Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Doanh nhân Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái và Bà Mai Trang Thanh,...
Hội nghị Hình Thành Thế Giới bổ nhiệm thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu – World Council

Hội nghị Hình Thành Thế Giới bổ nhiệm thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu – World Council

View this in English Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014 – Bệ phóng nâng đỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Châu Á tái cấu trúc lại mô hình kinh doanh và tìm kiếm những đối tác phù hợp hàng đầu Châu Á, Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014 chính thức tuyên bố bổ nhiệm các Đại biểu...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!