Học cách tiếp nhận thất bại – The Saigon Times

Học cách tiếp nhận thất bại – The Saigon Times

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ quan điểm xoay quanh: Làm cách nào các doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược và thu lợi từ chính những thất bại với Thời Báo Kinh tế Sài Gòn số 46-2013. Một công ty trong ngành truyền thông...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!