Kiên trì sáng tạo đến cùng – Doanh Nhân Sài Gòn

Kiên trì sáng tạo đến cùng – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ những bài học dành cho các doanh nghiệp trong quá trình theo đuổi sáng tạo với Doanh Nhân Sài Gòn số 273. Rất nhiều người nói về sáng tạo, nhưng ít ai dám mạo hiểm với những gì đang có để theo...