Chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Doanh nghiệp & Thương hiệu

Chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Doanh nghiệp & Thương hiệu

Mới đây, bà Nicole Brion, Giám đốc cấp cao Mảng Website và Chiến lược Consulus đã chia sẻ những bài học và những chiến lược để mỗi đồng đầu tư vào mạng xã hội của các doanh nghiệp đem lại lợi nhuận cao hơn với với Tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu. Ví dụ dưới đây...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!