Trường học Consulus 2020 – Việt Nam

Trường học Consulus 2020 – Việt Nam

View in English Vào 2 ngày 17&18 tháng 10 năm 2020, Consulus, tập đoàn tư vấn đổi mới toàn cầu với năng lực quản trị kinh doanh và thiết kế đa lĩnh vực sẽ tổ chức Trường học Consulus phiên bản Việt Nam lần đầu tiên tại Hà Nội. Trường học Consulus phiên...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!