Hội nghị Hình thành Thế giới 2012 tại Hà Nội nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu

Hội nghị Hình thành Thế giới 2012 tại Hà Nội nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu

Hà Nội (25/06/2012) – các nhà lãnh đạo khối doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và FDI sẽ hội tụ về Hội nghị Hình thành Thế giới tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 8 năm 2012 để thảo luận về chiến lược và nhận định về những thách thức mà các thương hiệu Việt Nam đang phải đối...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!