Lãnh đạo trong thời đại Châu Á mới: Phỏng vấn với Claire Chiang, Banyan Tree

Lãnh đạo trong thời đại Châu Á mới: Phỏng vấn với Claire Chiang, Banyan Tree

Claire Chiang là một doanh nhân, một nhà xã hội học và một nhà văn. Bà đồng thời là Giám đốc điều hành chuỗi bán lẻ của Banyan Tree, Chủ tịch Quỹ Banyan Tree toàn cầu và từng là Thành viên chính thức của Quốc hội Singapore. The Columnist có dịp trao đổi với bà xoay...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!