Gắn kết cộng đồng theo những cách thông thường mới

Gắn kết cộng đồng theo những cách thông thường mới

Viết bởi Christina Tarigan, Giám đốc chiến lược cấp cao tại Consulus Ngày nay người tiêu dùng ngày càng thận trọng. Và khi họ hoài nghi, họ có xu hướng bị thu hút bởi những thương hiệu đầu tư vào giải quyết giúp họ những vấn đề hoặc những điều họ lo lắng. Chiến lược...