Bài học từ thất bại trong chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Thương Gia

Bài học từ thất bại trong chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Thương Gia

Mới đây, bà Nicole Brion, Giám đốc cấp cao Mảng Chiến lược số tại Consulus đã chia sẻ với Tạp chí Thương Gia về những chiến lược đầu tư vào mạng xã hội và bài học kinh nghiệm từ thất bại của McDonald’s. Theo một điều tra của We Are Social, tiến hành ở 24 quốc gia,...
Làm cách nào để mỗi đồng đầu tư vào chiến lược mạng xã hội đem lại lợi nhuận cao hơn?

Làm cách nào để mỗi đồng đầu tư vào chiến lược mạng xã hội đem lại lợi nhuận cao hơn?

Ví dụ dưới đây có thể nói là một trong những thất bại lớn nhất năm 2012 trong marketing mạng xã hội với những tác động ngược mà người thực hiện chiến lược không hề mong muốn. McDonald’s bắt đầu chiến dịch Tweet trên Twitter với hashtag(*) #MeetTheFarmers để giúp khách...
Chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Doanh nghiệp & Thương hiệu

Chiến lược mạng xã hội – Consulus chia sẻ với Doanh nghiệp & Thương hiệu

Mới đây, bà Nicole Brion, Giám đốc cấp cao Mảng Website và Chiến lược Consulus đã chia sẻ những bài học và những chiến lược để mỗi đồng đầu tư vào mạng xã hội của các doanh nghiệp đem lại lợi nhuận cao hơn với với Tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu. Ví dụ dưới đây...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!