9 nhân tố giúp doanh nghiệp trường tồn – Lawrence Chong chia sẻ với Báo điện tử VnExpress

9 nhân tố giúp doanh nghiệp trường tồn – Lawrence Chong chia sẻ với Báo điện tử VnExpress

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, ông Lawrence Chong, CEO Consulus đã chia sẻ những quan điểm cá nhân về 9 nhân tố tiên quyết giúp doanh nghiệp phát triển trường tồn cùng thời gian với Báo điện tử VnExpress, báo điện tử tiếng Việt có nhiều người xem nhất toàn cầu. Nhân tố...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!