3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc doanh nghiệp – Báo Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc doanh nghiệp – Báo Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ 3 cách giúp lãnh đạo các doanh nghiệp thiết kế và xây dựng bản sắc chung cho doanh nghiệp mình trên Báo Hỗ trợ Pháp lý Doanh nghiệp số 1 năm 2013. Rất ít công ty nhận ra bản sắc của tổ chức có...