3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc chung cho doanh nghiệp

3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc chung cho doanh nghiệp

View the article in English Trong cuốn tiểu thuyết The Pillars of the Earth, nhà tiểu thuyết gia lịch sử Kent Follet đã mô tả một cách rất sinh động cuộc sống trong một ngôi làng được hình thành và gắn kết bởi một mục tiêu xây dựng một nhà thờ chung. Mặc dù đây là một...
3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc doanh nghiệp – Báo Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

3 cách để thiết kế và xây dựng bản sắc doanh nghiệp – Báo Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ 3 cách giúp lãnh đạo các doanh nghiệp thiết kế và xây dựng bản sắc chung cho doanh nghiệp mình trên Báo Hỗ trợ Pháp lý Doanh nghiệp số 1 năm 2013. Rất ít công ty nhận ra bản sắc của tổ chức có...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!