Chiến lược Việt để tham gia vào thế giới mở – Consulus chia sẻ trên Doanh Nhân Sài Gòn

Chiến lược Việt để tham gia vào thế giới mở – Consulus chia sẻ trên Doanh Nhân Sài Gòn

View in English Đồng tác giả: Lawrence Chong và Phạm Thị Thu Hằng Có thể thấy rõ là cả thế giới vẫn chưa mất đi cảm giác ngon miệng cho bữa tiệc tự do hoá thương mại ngày càng nhộn nhịp. Khi vòng đàm phán Doha thất bại vào năm 2008, mọi người đều phỏng đoán lo sợ rằng...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!