VIỆT NAM THÔNG MINH 4.0

Lộ trình phát triển thành nền kinh tế công nghệ cao

Hiểu rõ hơn về các xu hướng, lỗ hổng và cơ hội xung quanh sự sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hậu đại dịch

Các doanh nghiệp Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng và có khả năng phục hồi như thế nào trước những thay đổi gây gián đoạn của đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp 4.0?

Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Công nghiệp 4.0) là thuật ngữ dùng để chỉ thời kỳ đổi mới kỹ thuật số mà chúng ta hiện đang trải qua. Ngày nay, các doanh nghiệp đang sử dụng những công nghệ mới và tiên tiến, triển khai các quy trình và thực hành ứng dụng kỹ thuật số, và thiết kế ra những sản phẩm và dịch vụ thông minh có kết nối với nhau. Những đổi mới kỹ thuật số này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh, nâng cao năng suất, tạo thị phần lớn hơn cho doanh nghiệp, làm tăng mức độ hài lòng của nhân viên và làm cho xã hội trở nên tốt hơn. Tác động thay đổi của những điều này dấy lên câu hỏi rằng liệu các doanh nghiệp có khả năng thích nghi và đương đầu với những thay đổi do các tiến bộ nhanh chóng về công nghệ mang lại hay không.

Bản sách trắng Việt Nam Thông minh 4.0 đem lại ích lợi gì cho các bên liên quan?

Các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan lập kế hoạch phát triển ở cấp độ quốc gia có được cơ sở và bức tranh toàn diện để đánh giá các chính sách và sáng kiến hiện tại nhằm đưa ra các phương án cải thiện rõ ràng và khả thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế một cách có chiến lược
Các bộ và cơ quan quản lý tương ứng của mỗi nhóm ngành kinh tế có được cơ sở và bức tranh toàn diện để đánh giá các chính sách và sáng kiến hiện có nhằm đưa ra các phương án cải thiện rõ ràng và khả thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng của toàn ngành một cách có chiến lược
Các tổ chức phát triển quốc tế có được cơ sở và bức tranh toàn diện để đánh giá tác động của các chương trình phát triển cũng như điều chỉnh các dự án và sáng kiến hỗ trợ phát triển hiện có để giúp các công ty Việt Nam giải quyết triệt để hơn những thách thức đang gặp phải hiện tại cũng như giúp họ khai thác và nắm bắt các cơ hội tiềm năng chính từ nội lực bên trong
Các nhà đầu tư quốc tế muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam liên quan đến Công nghiệp 4.0 có thể so sánh các lựa chọn và rủi ro giữa các ngành để đưa ra quyết định đầu tư và chuẩn bị cho các phương án can thiệp chiến lược trong dài hạn

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của các tập đoàn có thể tận dụng những hiểu biết cụ thể về ngành để đưa ra quyết định sáng suốt về việc mở rộng và đa dạng hóa kinh doanh

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tận dụng những hiểu biết cụ thể về ngành cũng như hiểu biết sâu sắc về toàn bộ nền kinh tế để đưa ra quyết định sáng suốt về việc mở rộng và đa dạng hóa kinh doanh đồng thời xây dựng một doanh nghiệp kiên cường hơn giữa trước những thách thức cố hữu mà các công ty trong ngành đang phải đối mặt

Nội dung chính trong Sách trắng Việt Nam Thông minh 4.0

Trong bản Sách trắng Việt Nam Thông minh 4.0, chúng tôi trình bày kết luận tổng quan về mức độ sẵn sàng và khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam thông qua kết quả nghiên cứu tổng hợp từ 503 doanh nghiệp Việt Nam thuộc tám nhóm ngành khác nhau, bao gồm: Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, CNTT – Công nghệ, Sản xuất, Y tế/Chăm sóc sức khỏe, Bất động sản, Du lịch – Khách sạn và Kinh doanh quốc tế. Các thông tin chuyên sâu trong Sách trắng được trình bày theo cấu trúc sau: phần đầu tiên sẽ đi sâu vào tổng thể tám nhóm ngành, sau đó đi sâu vào từng nhóm ngành và cuối cùng là đưa ra các khuyến nghị và gợi ý thiết thực để Việt Nam sẵn sàng cho Cách mạng Công nghiệp 4.0 hướng tới trở thành nền kinh tế công nghệ cao.

Bản Sách trắng này là tài liệu tiếp nối của bản báo cáo hàn lâm đầu tiên do Trường Quản lý Kinh doanh, Đại học RMIT, Việt Nam xuất bản (RMIT, 2022). Bản báo cáo do RMIT xuất bản cung cấp mô tả chi tiết hơn về nhân khẩu học tham gia khảo sát.

Mục lục

Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Trình bày và diễn giải Kết quả
Kết quả nghiên cứu tổng quát của 8 ngành

Báo cáo đánh giá từng ngành

 – Ngành Giáo dục

 – Ngành Bất động sản

 – Ngành Kinh doanh quốc tế

 – Ngành Tài chính – Ngân hàng

 – Ngành Công nghệ Thông tin – Công nghệ

 – Ngành Sản xuất

 – Ngành Y tế/Chăm sóc sức khỏe

 – Ngành Du lịch – Khách sạn

Phần 3: Kết luận
Những đúc kết về Hợp nhất từ lõi này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?

Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp và các chính sách vĩ mô của chính phủ Việt Nam

 – Về phía Chính sách của Nhà nước

 – Về phía các Hiệp hội ngành và Hiệp hội doanh nghiệp

 – Về phía các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh

 – Về phía các tổ chức tài trợ phát triển

Báo cáo riêng từng nhóm ngành

Trong mỗi báo cáo cụ thể theo ngành, chúng tôi trình bày triển vọng tổng thể về mức độ sẵn sàng và khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam qua 8 nhóm ngành chủ lực. Sau đó, nội dung chi tiết sẽ đi sâu vào một nhóm ngành cụ thể của báo cáo kèm theo các đề xuất và sáng kiến thiết thực để các công ty trong ngành sẵn sàng hơn cho Công nghiệp 4.0.

Ngành Giáo dục

Ngành Bất động sản

Ngành Kinh doanh quốc tế

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Ngành Công nghệ Thông tin – Công nghệ

Ngành Sản xuất

Ngành Y tế – Chăm sóc sức khỏe

Ngành Du lịch – Khách sạn

Nội dung trong Báo cáo riêng cho từng ngành
 • Triển vọng chung về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hậu đại dịch (Biên độ Hợp nhất Tổng thể của nền kinh tế Việt Nam)
 • Triển vọng chung về mức độ sẵn sàng của một nhóm ngành cho Công nghiệp 4.0 và khả năng phục hồi trong thời kỳ hậu đại dịch (Biên độ Hợp nhất Tổng thể của một nhóm ngành cụ thể)
 • Kết quả và thông tin chi tiết về khả năng tạo doanh thu của một nhóm ngành cụ thể (Biên độ Hợp nhất về Mô hình kinh doanh của một nhóm ngành cụ thể)
 • Kết quả và hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và khả năng đổi mới, phát triển và đảm bảo tuổi thọ của một nhóm ngành cụ thể (Biên độ Hợp nhất về Mô hình tổ chức của một nhóm ngành cụ thể)
 • Các kết quả và hiểu biết sâu sắc về khả năng nâng cao hiệu quả của việc gắn kết và tin tưởng của khách hàng vào thương hiệu của một nhóm ngành cụ thể (Biên độ Hợp nhất về Trải nghiệm Thương hiệu của một nhóm ngành cụ thể)
 • Kết quả và hiểu biết sâu sắc về khả năng chuyển đổi từ cách làm việc truyền thống sang cách làm việc kỹ thuật số của một nhóm ngành cụ thể (Biên độ Hợp nhất về Năng lực công nghệ số của một nhóm ngành cụ thể)
 • Các khuyến nghị và đề xuất thiết thực để các doanh nghiệp trong ngành sẵn sàng hơn cho Công nghiệp 4.0.
Nội dung trong báo cáo ngành sẽ đem lại ích lợi gì cho các bên liên quan
 • Cấp lãnh đạo của các doanh nghiệp hoạt động trong nhóm ngành trong báo cáo có thể thực hiện lập kế hoạch chiến lược khả thi và có tầm nhìn xa hơn trong bối cảnh và mối tương quan với bức tranh về năng lực cạnh trạnh chung của toàn ngành, từ đó đưa ra được các hành động cần triển khai ngay để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tiềm năng của mình
 • Các nhà đầu tư quốc tế muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam liên quan đến Công nghiệp 4.0 có thể so sánh các lựa chọn và rủi ro giữa các ngành để đưa ra quyết định đầu tư và chuẩn bị cho các phương án can thiệp chiến lược trong dài hạn
 • Các bộ và cơ quan quản lý tương ứng của mỗi nhóm ngành kinh tế có được cơ sở và bức tranh toàn diện để đánh giá các chính sách và sáng kiến hiện có nhằm đưa ra các phương án cải thiện rõ ràng và khả thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng của toàn ngành một cách có chiến lược
 • Các hiệp hội doanh nghiệp theo ngành nghề có được cơ sở và bức tranh toàn diện để đánh giá các hoạt động hiện tại và từ đó đưa ra các phương án cải thiện rõ ràng và khả thi giúp các doanh nghiệp hội viên giải quyết các nguyên nhân gốc rễ hiện đang cản trở sự đổi mới và phát triển của doanh nghiệp hội viên
 • Các tổ chức phát triển quốc tế có được cơ sở và bức tranh toàn diện để đánh giá tác động của các chương trình phát triển cũng như điều chỉnh các dự án và sáng kiến hỗ trợ phát triển hiện có để giúp các công ty Việt Nam giải quyết triệt để hơn những thách thức đang gặp phải hiện tại cũng như giúp họ khai thác và nắm bắt các cơ hội tiềm năng chính từ nội lực bên trong

Kiểm toán Hợp nhất 4.0

Rà soát và đánh giá khả năng hoạt động hợp tác thống nhất để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp trong thời đại mà mọi nguyên tắc cũ đang bị phá vỡ

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!