myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage @ Serangoon Garden Với mục đích xuyên suốt nhằm xây dựng nên một khu mua sắm được mọi người dân quanh Serangoon Gardens đón nhận và yêu mến, myVillage đã và đang triển khai hiệu quả các chiến dịch marketing tương tác nhằm tạo ra một trải nghiệm thương hiệu...
Cyclect: Biến điều tưởng chừng không thể thành có thể

Cyclect: Biến điều tưởng chừng không thể thành có thể

Cyclect Với Cyclect, mô hình MụcđíchCỐTLÕI đã giúp doanh nghiệp này đổi mới văn hóa tổ chức, hợp nhất các đơn vị kinh doanh và củng cố cảm nhận thương hiệu, từ đó, giúp Cyclect phát triển nhân rộng một cách hiệu quả trong khu vực. Cyclect là một tập đoàn chuyên cung...
DST – Kiến tạo tương lai từ ngày hôm nay

DST – Kiến tạo tương lai từ ngày hôm nay

DSTKhi doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và năng lực ngày càng đa dạng, rất khó để đảm bảo các đơn vị kinh doanh được đồng chỉnh với thương hiệu mẹ. Định nghĩa mục đích cốt lõi cho toàn bộ Tập đoàn, thông qua gói giải pháp MụcđíchCỐTLÕI, là nhu cầu sống còn để đảm bảo...
Fast Flow – Nghệ thuật thoát nước

Fast Flow – Nghệ thuật thoát nước

  Fast Flow MụcđíchCỐTLÕI đã hoàn toàn chuyển đổi tổ chức, hệ thống hoá các quy trình kinh doanh và thống nhất lại bản sắc thương hiệu, đưa thương hiệu Fast Flow lên những tầm cao mới. Tạo ra một thương hiệu đã là rất khó, nhưng để xây dựng thương hiệu đó phát...