Vietnam (VN) Articles

GDC: Không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo giá trị thông minh

GDCKhông ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo giá trị thông minhMục tiêu dự án Sau hơn 7 năm hoạt động, GDC đã có được...

enCity: a new start for a consulting firm focusing on solving urban problems and transforming places

enCityA new start for a consulting firm focusing on solving urban problems and transforming placesproject aim An...

HNEW reorganized itself from a community organisation to an influential leader

HNEW Hanoi Association for women entrepreneurs – HNEW is Vietnam’s first legal entity created by women entrepreneurs...

Ngân hàng Quốc gia Brunei BIBD

Bank Islam Brunei Darussalam BIBD đã lựa chọn đồng hành cùng Consulus nhằm chuyển đổi văn hoá doanh nghiệp...
DST – Kiến tạo tương lai từ ngày hôm nay

DST – Kiến tạo tương lai từ ngày hôm nay

Khi DST tiến hành tái cấu trúc, tất cả các công ty con, dù hoạt động độc lập với thương hiệu mẹ, đều trải qua cuộc tái cấu trúc để tối đa hóa các quy trình kinh doanh và cơ hội xây dựng một thể chế thống nhất. Hãy tìm hiểu xem DST đã chuyển mình như thế nào để tạo ra tương lai kinh tế mới cho Brunây.

read more

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!