PurposeCORE Articles

GDC: Không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo giá trị thông minh

GDCKhông ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo giá trị thông minhMục tiêu dự án Sau hơn 7 năm hoạt động, GDC đã có được...

Drum Prodigy: Shaping an Inclusive Music School for Drum Prodigies

Drum ProdigyShaping an Inclusive Music School for Drum ProdigiesProject aim Drum Prodigy is an inclusive music and...

Wenzao Ursuline University of Languages: Transformation of a Catholic University with purpose and unity

Wenzao Ursuline University of LanguagesTransformation of a Catholic University with Purpose and UnityProject aim A...

enCity: a new start for a consulting firm focusing on solving urban problems and transforming places

enCityA new start for a consulting firm focusing on solving urban problems and transforming placesproject aim An...