myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage @ Serangoon Garden Với mục đích xuyên suốt nhằm xây dựng nên một khu mua sắm được mọi người dân quanh Serangoon Gardens đón nhận và yêu mến, myVillage đã và đang triển khai hiệu quả các chiến dịch marketing tương tác nhằm tạo ra một trải nghiệm thương hiệu...
myVillage- của tôi cũng là của bạn

myVillage @ Serangoon Garden

myVillage @ Serangoon Garden Through a purpose-driven strategy developed by Consulus, myVillage was able to implement community initiatives that help build a unique and distinctive place experience for its customers.   In the information age of today, attracting...
Tong Ming Xi

Tong Ming Xi

Tong Ming Xi Rebranding Ambercraft Violins to Tong Ming Xi helped the brand move up the value chain while competing in a niche industry with established competitors Using the PurposeCORE™ Model, Consulus rebranded Ambercraft Violins as Tong Ming Xi, with a strategic...