Systech Công nghệ & Thương mại

Gói giải pháp MụcđíchCỐTLÕI đã giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam từng bước chuyển hoá từ một nhà cung cấp sản phẩm đơn thuần thành một nhà cung cấp các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo chất lượng cho các ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Thành lập từ năm 2007, Systech Công nghệ & Thương mại (tên gốc: Systech Thương mại) là một doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp sản phẩm phòng sạch, sản phẩm chống tĩnh điện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thuộc các ngành công nghiệp điện tử, ô tô xe máy và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 2013, Ban lãnh đạo công ty nhận thấy việc tiếp tục mô hình kinh doanh thương mại như hiện tại sẽ không thể đảm bảo khả năng tiếp tục phát triển và nhân rộng của công ty trong tương lai. Các doanh nghiệp FDI vẫn thường có xu hướng tin tưởng và sử dụng các nhà cung cấp nước ngoài hơn là các nhà cung cấp Việt Nam. Do vậy, thách thức lớn đặt ra cho Systech Công nghệ & Thương mại nói riêng cũng như các nhà cung cấp trong nước nói chung chính là việc xây dựng lòng tin và nâng cao khả năng hỗ trợ về kỹ thuật cho khách hàng. Nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của Systech Công nghệ & Thương mại ở thị trường trong nước, Ban lãnh đạo công ty đã lựa chọn Consulus làm đơn vị tư vấn với mục đích rà soát mô hình kinh doanh, chuyển hóa mô hình tổ chức, tạo ra giá trị gia tăng thay vì cạnh tranh dựa trên giá sản phẩm giống như các đối thủ nội địa khác.
Consulus đã giúp Systech có một cái nhìn rõ ràng và xuyên suốt về con đường đi, từ đó thay đổi rõ ràng và truyền thông thống nhất xuống toàn bộ nhân viên Systech. Những gì chúng tôi học hỏi và phát triển trong thời gian làm việc với Consulus là thực sự quý báu và đáng trân trọng. Xin cảm ơn đội nhóm Consulus.
Bà Nguyễn Lan Anh

Giám đốc, Công ty Cổ phần Systech Công nghệ và Thương Mại

Thiết kế Mô hình kinh doanh

Rà soát mô hình kinh doanh toàn diện

Để có thể xác định một mô hình thương hiệu thích hợp và bền vững cho doanh nghiệp, Consulus đã bắt đầu bằng việc tiến hành khảo sát và phân tích hiện trạng bên trong (Bản sắc tổ chức) cũng như bên ngoài (Chiều Khách hàng và Chiều Đối tác) của Systech Công nghệ & Thương mại. Cách thức tiếp cận dựa trên nghiên cứu thực tiễn này của Consulus giúp doanh nghiệp nhìn nhận được toàn cảnh hiện trạng của tổ chức, đồng thời tìm ra những cơ hội hiện có nhằm định hướng cho việc xây dựng hướng đi chiến lược tiếp theo. Sau khi thiết lập được hướng đi chiến lược toàn diện, dưới sự tư vấn của Consulus, doanh nghiệp sẽ tiến hành tái cấu trúc nội bộ, thiết lập các quy trình hoạt động nhằm nắm bắt tốt hơn nữa các cơ hội kinh doanh.

Nhìn vào những thách thức hiện tại

Pha nghiên cứu do Consulus thực hiện ở bước đầu của dự án đã đưa ra những đánh giá mang tính tổng quan và chính xác về những giá trị, quy trình và hệ thống niềm tin sẵn có của Systech Công nghệ & Thương mại, cũng như mối quan hệ của công ty với các khách hàng và đối tác trên thị trường. Một số nhận định quan trọng được rút ra như sau: Ban lãnh đạo công ty có ý thức sâu sắc về sự cần thiết của việc phải thay đổi. Đồng thời công ty vốn có môi trường làm việc khá tích cực. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đặt ra là xác định định hướng chiến lược cho doanh nghiệp và đề ra thứ tự ưu tiên cho các hành động của công ty. Đối với khách hàng, Systech Công nghệ & Thương mại được coi như một nhà cung cấp sản phẩm có kiến thức về sản phẩm tốt. Khảo sát cho thấy khách hàng mong muốn một đối tác hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, có khả năng nhân rộng qua việc phát triển một hệ sinh thái vững mạnh với các nhà cung cấp sản phẩm & dịch vụ để mang lại chất lượng dịch vụ một cách nhất quán và tốt nhất. Mối quan hệ hiện tại giữa Systech Công nghệ & Thương mại và các nhà đầu cấp hiện đang ở mức độ căn bản, còn nhiều cơ hội hình thành những mối quan hệ đối tác mang tính chiến lược chưa được khai thác. Nhìn chung trong thị trường, Systech Công nghệ & Thương mại chưa tạo ra được điểm khác biệt hóa rõ ràng mà vẫn tham gia vào “cuộc chiến về giá” như các đối thủ trong nước khác.

Xác định mục đích doanh nghiệp

Trong 2 ngày tổ chức Workshop Chiến lược thương hiệu cho Systech Công nghệ & Thương mại, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn của Consulus, Hội đồng thành viên và ban lãnh đạo cấp trung của công ty đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất về Mô hình mục đích thương hiệu cho công ty với Tuyên bố mục đích, đó là “Nâng tầm Việt Nam thông qua cung cấp các giải pháp và các hệ thống tốt hơn cho các ngành CN sản xuất và CN hỗ trợ và cho chất lượng sống bền vững cho cộng đồng”. Mô hình mục đích này này cho thấy rõ khả năng nâng tầm doanh nghiệp qua việc cung cấp các giải pháp và xây dựng hệ thống tốt hơn, hướng tới cho ngành CN sản xuất và CN hỗ trợ, để từ đó góp phần nâng tầm ngành mà công ty đang tham gia cũng như nâng tầm chính quốc gia mình.
Tuyên bố Mục đích Nâng tầm Việt Nam thông qua cung cấp các giải pháp và các hệ thống tốt hơn cho các ngành CN sản xuất và CN hỗ trợ và cho chất lượng sống bền vững cho cộng đồng
Năng lực Người cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng cho nhu cầu sản xuất của khách hàng, sử dụng hệ thống mạng lưới bán hàng có khả năng nhân rộng
Ảnh hưởng Tăng cường tính hiệu quả trong sản xuất bằng khối kiến thức đa ngành
Khác biệt hoá Chuẩn mực nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất
(Hội đồng thành viên và toàn bộ dội ngũ quản lý cấp trung tại Workshop 2 ngày về Xây dựng Chiến lượng thương hiệu)

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Nhằm giúp Systech Công nghệ & Thương mại có thể xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững và có khả năng nhân rộng, một trong những ưu tiên hàng đầu đó là việc tái cấu trúc tổ chức. Trước khi tiến hành triển khai dự án cùng Consulus, sơ đồ tổ chức của công ty chưa giúp tối ưu hóa các cơ hội kinh doanh và đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Sơ đồ tổ chức mới được sắp xếp lại, phân chia rõ vị trí và mối quan hệ giữa các phòng ban theo chức năng cũng như thể hiện rõ tương lai mở rộng và cơ hội nghề nghiệp cho các nhân tài nội bộ. Đặc biệt, để phục vụ mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp cho khách hàng, phòng Phát triển đã được xây dựng với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật mới, có giá trị nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo chất lượng hàng đầu.

Xây dựng năng lực lãnh đạo

Để mục đích của doanh nghiệp có thể sống mãi cần có những lớp Ban lãnh đạo kế cận hiểu rõ và có khả năng dẫn dắt doanh nghiệp bằng việc lấy mục đích thương hiệu làm nền tảng cho mọi hoạt động của công ty. Nhận thức rất rõ điều này, Consulus đã cùng Hội đồng thành viên lựa chọn và rà soát các ứng viên lãnh đạo dựa trên khung năng lực chiến lược, tổ chức tập huấn Luyện kim Lãnh đạo và xây dựng những chuẩn mực lãnh đạo cho Systech Công nghệ & Thương mại. Những quy chuẩn này sẽ chỉ dẫn cho nhân sự ở các cấp khác nhau, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp trung những hành vi và thái độ làm việc mong muốn để trở thành một người lãnh đạo của công ty. “Vấn đề thường gặp phải của lãnh đạo cấp trung là chỉ quan tâm đến nhiệm vụ riêng của mình, mà quên đi bức tranh lớn và mối quan hệ với những người xung quanh. Buổi tập huấn Luyện kim Lãnh đạo đã giúp cho lãnh đạo cấp trung hiểu. giúp định hướng cần phải làm gì, cần phải có thái độ, kiến thức như thế nào để đạt chuẩn mực của một người lãnh đạo Systech”, Trưởng phòng Kế toán, Phan Châu Huế chia sẻ cảm tưởng.

Xây dựng Trải nghiệm dịch vụ B2B sáng tạo

Để Systech Công nghệ & Thương mại có thể đi lên trong chuỗi giá trị toàn cầu và biến đổi các mối quan hệ với khách hàng và từng bước nâng tầm Việt Nam, điều quan trọng là phải thay đổi cái nhìn về công ty, từ một nhà cung cấp sản phẩm đơn thuần thành một chuyên gia tư vấn và cung cấp giải pháp cho khách hàng. Chính vì vậy, Consulus đã xây dựng và cùng doanh nghiệp triển khai chiến lược Trải nghiệm dịch vụ B2B dựa trên phương pháp 4-Khung độc quyền của Consulus. Những nhân sự cốt lõi của Systech Công nghệ & Thương mại đã được lựa chọn vào Đội dự án đặc biệt với nhiệm vụ đốc thúc các phòng ban liên quan trong việc triển khai các sáng kiến, giám sát và lập báo cáo kết quả triển khai, đồng thời có trách nhiệm chỉ ra các vấn đề tồn đọng và đề xuất các phương án giải quyết. Chiến lược Trải nghiệm dịch vụ B2B này đã được trình bày chi tiết tại buổi Workshop Trải nghiệm dịch vụ Khách hàng với sự tham gia của các nhân sự tại mọi điểm tiếp xúc với khách hàng của Systech Công nghệ & Thương mại. Tại buổi workshop, các nhân sự được tham gia thảo luận qua nhiều bài tập chia sẻ và bài tập tình huống nhằm đưa ra những công cụ và cách thức Trải nghiệm dịch vụ khách hàng của riêng Systech Công nghệ & Thương mại.

Thiết kế văn hoá tổ chức

Xây dựng văn hoá và lối sống đặc trưng của Systech Công nghệ và Thương mại

Kết quả của pha nghiên cứu cho thấy những giá trị thực tế hiện hữu trong nội bộ công ty chưa được phản ảnh trong bộ các giá trị văn hoá cốt lõi được công bố chính thức trong các tài liệu của công ty. Chính vì vậy, cũng trong 2 ngày workshop Chiến lược thương hiệu, Ban lãnh đạo và nhân sự cấp trung của công ty cùng với các chuyên gia tư vấn của Consulus đã thảo luận và đưa đến thống nhất về Bộ giá trị văn hóa cốt lõi, bao gồm 3 giá trị: Chuyên nghiệp, Phối hợp chặt chẽ và Ý chí tự phát triển bản thân cùng với những định nghĩa rõ ràng để định hướng hành vi, hành động của từng cá nhân của công ty. Những giá trị cốt lõi này chính là hệ thống niềm tin mà cả tổ chức cùng đồng lòng đi theo. Bằng cách thực hành các giá trị này, doanh nghiệp sẽ có thể đảm bảo rằng mục đích thương hiệu sẽ trường tồn. Tuy nhiên, những thay đổi của doanh nghiệp chỉ có thể thực sự có được kết quả và mang tính bền vững khi có sự chung tay của toàn bộ nhân sự trong công ty. Nhằm đảm bảo toàn bộ nhân sự của công ty hiểu rõ mục đích và đường lối mới, Consulus đã hướng dẫn những nhân sự cốt cán của Systech Công nghệ & Thương mại trở thành các Huấn luyện viên Thương hiệu, những người sẽ đi tiên phong trong dự án Chuyển hóa tổ chức cho doanh nghiệp, đồng thời chủ động dẫn dắt các nhân sự còn lại trong công ty.
Các tập quán nội bộ mới, bao gồm hoạt động đào tạo Nâng tầm đã được đưa vào triển khai đồng bộ nhằm xây dựng môi trường để mọi thành viên trong công ty thực hành những giá trị cốt lõi này trong mọi công việc thường ngày.

Thiết kế Trải nghiệm thương hiệu

Chuẩn hóa truyền thông thương hiệu

Cùng với những thay đổi về bên trong tổ chức là một diện mạo bên ngoài mới cho doanh nghiệp. Ban lãnh đạo công ty đã quyết định thay đổi từ tên gốc là Systech Thương mại (Systech Trading) thành Systech Công nghệ & Thương mại (Systech Technology & Trading) với mục đích nhấn mạnh khả năng nghiên cứu và tư vấn các giải pháp kỹ thuật của công ty.
Đồng thời, các ứng dụng văn phòng phẩm như mẫu tiêu đề thư, danh thiếp, mẫu PowerPoint, vv. và các tài liệu truyền thông khác như giao diện website cũng được chuẩn hóa nhằm đem lại một hình ảnh mới chuyên nghiệp hơn cho doanh nghiệp.
Khác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật khác, Systech Công nghệ & Thương mại hướng tới đề cao hình ảnh con người thay vì chỉ tập trung thể hiện các sản phẩm mang tính kĩ thuật. Để thực hiện được điều đó, Consulus đã phát triển Bộ Chỉ dẫn Nhiếp ảnh cụ thể và chi tiết nhằm hướng dẫn chụp những tấm ảnh thể hiện được hình ảnh của những con người chuyên nghiệp – nhân tố chính tạo nên sự thành công cho thương hiệu.

Bạn đang trăn trở tái cấu trúc doanh nghiệp?

Gói giải pháp MụcđíchCỐTLÕI™: Đồng thuận nội bộ để phát huy khả năng sáng tạo

DST

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!