GDC

Không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo giá trị thông minh

Mục tiêu dự án

Sau hơn 7 năm hoạt động, GDC đã có được chỗ đứng uy tín trong ngành thi công xây dựng và mong muốn thu hút nhà đầu tư chiến lược để cùng hợp tác tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị ngành phát triển bất động sản tại Việt Nam. Vào cuối năm 2019, GDC mời Consulus tư vấn đồng hành trong khuôn khổ gói giải pháp MụcđíchCỐTLÕI.

Thông tin dự án

Ngành nghề kinh doanh chính:

 • Xây dựng, đầu tư

Địa lý: Châu Á, Việt Nam
Loại hình giải pháp: MụcđíchCỐTLÕI
Khách hàng: GDC Group JSC.
Năm hoàn thành: 2021

Tổng quan

Định giá doanh nghiệp

Xác định mức giá trị hiện tại của công ty thông qua việc kết hợp các phương pháp định giá phù hợp (bao gồm phương pháp Thu nhập, phương pháp Thị trường, phương pháp giá trị thương hiệu), để từ đó xác định thời điểm và mức định giá hợp lý để chào hợp tác mua cổ phần chiến lược.

Chiến lược định giá

Với kết quả Định giá Doanh nghiệp, Consulus đã hướng dẫn đội ngũ lãnh đạo cấp trung và cấp cao của công ty tham gia hội thảo chiến lược định giá nhằm lựa chọn và hoạch định chiến lược tối đa hoá giá trị doanh nghiệp và lập kế hoạch ưu tiên hành động để chuyển hoá sang mô hình kinh doanh bền vững thông qua mục đích và đổi mới sáng tạo.

Xây dựng hình ảnh thương hiệu có chiến lược để kêu gọi đầu tư thành công

Làm mới bộ nhận diện thương hiệu để tăng giá trị cảm nhận của thương hiệu để thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế và đón nhận các cơ hội kinh doanh và công trình quy mô lớn hơn.

Chuyên môn, nghiệp vụ:
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Hoạch định chiến lược
 • Lập mô hình tài chính
 • Định giá doanh nghiệp
 • Cơ cấu lại mô hình kinh doanh
 • Xây dựng hình ảnh thương hiệu
 • Truyền thông thương hiệu
 • Đào tạo chuyển giao kỹ năng

Ngành xây dựng đang được định hướng trở thành một trong những mũi nhọn của kinh tế đất nước trong thời gian tới. Nhận thức rõ được điều này, GDC đã và đang có những bước chuyển mình bắt đầu từ những giá trị cốt lõi nhất của doanh nghiệp, nhằm hướng tới nâng cao những giá trị đem lại cho khách hàng và đối tác, cũng như kiến tạo những giá trị mới cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng

Tổng giám đốc, GDC Group JSC.

Danh mục nghiệm thu bàn giao
 • Thực hiện nghiên cứu 360 độ, bao gồm nghiên cứu ngành thứ cấp, 9 buổi phỏng vấn Ban lãnh đạo cấp cao, 3 buổi Khảo sát công trình Dự án và Khảo sát trực tuyến với toàn bộ nhân sự công ty
 • Tiến hành Rà soát cơ cấu vốn, tài sản, loại danh mục dự án xây dựng của công ty, báo cáo tài chính lịch sử và dự báo dòng tiền, chiến lược tăng trưởng và các giả định kinh doanh cho kế hoạch tài chính 5 năm
 • Thực hiện Phương pháp Thu nhập, Phương pháp thị trường, Phương pháp giá trị thương hiệu để xác định ước tính giá trị hợp lý của doanh nghiệp
 • Xây dựng tài liệu định giá chi tiết (80 trang)
 • Mô hình kinh doanh được thiết kế lại
 • Danh mục thương hiệu được tổ chức lại
 • Xây dựng lộ trình Tăng trưởng 5 năm
 • Tổ chức Hội thảo chiến lược định giá kéo dài 1 ngày với hơn 30 nhân sự chủ chốt
 • Phát triển Nhận diện thương hiệu, Khẩu hiệu hành động
 • Các ứng dụng thương hiệu trên văn phòng phẩm
 • Các ứng dụng thương hiệu trên công trường
 • Giao diện website
 • Tài liệu giới thiệu cơ hội đầu tư mẫu
 • Tài liệu giới thiệu dự án điển hình
 • Sự kiện ra mắt thương hiệu nội bộ

Quý Doanh nghiệp mong muốn gia tăng giá trị doanh nghiệp?

 

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!