Fast Flow

MụcđíchCỐTLÕI đã hoàn toàn chuyển đổi tổ chức, hệ thống hoá các quy trình kinh doanh và thống nhất lại bản sắc thương hiệu, đưa thương hiệu Fast Flow lên những tầm cao mới.

Tạo ra một thương hiệu đã là rất khó, nhưng để xây dựng thương hiệu đó phát triển và có tầm ảnh hưởng toàn cầu còn là thách thức lớn hơn rất nhiều. Tăng cường số lượng văn phòng ở nhiều quốc gia khác nhau mà thiếu đi một mô hình thương hiệu chuẩn hoá khiến việc quản trị thương hiệu trở thành một công việc rất khó khăn. Mỗi khi doanh nghiệp phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh tới một quốc gia mới, việc xây dựng thương hiệu của mình một cách biệt lập luôn được coi là đang tự tạo rủi ro cho chính mình. Thành lập vào năm 1997, Fast Flow đã dành rất nhiều năm để xây dựng công ty. Tuy nhiên, chính tính thống nhất còn yếu đã phần nào hạn chế những nỗ lực của tập đoàn trong việc xây dựng một công ty từ chỗ có 3 người tới một cỗ máy hơn 200 người ở khắp 11 văn phòng tại 7 quốc gia khác nhau. Để có thể phát triển nhân rộng và cung cấp thêm nhiều giải pháp thoát nước cho khối lượng khách hàng ngày càng gia tăng, Fast Flow đã quyết định làm việc với Consulus. Đối với Fast Flow, gói MụcđíchCỐTLÕI đã hoàn toàn chuyển đổi tổ chức, hệ thống hoá các quy trình kinh doanh và thống nhất lại bản sắc thương hiệu, đưa thương hiệu lên những tầm cao mới. Đối với tập đoàn Fast Flow, MụcđíchCỐTLÕI đã hoàn toàn chuyển đổi tổ chức, hệ thống hoá các quy trình kinh doanh và thống nhất lại bản sắc thương hiệu, đưa thương hiệu Fast Flow lên những tầm cao mới.

Cuộc khảo sát 360 độ do Consulus thực hiện đã thực sự giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc doanh nghiệp và giúp tiến hành thay đổi tư duy. Điều này tạo động lực cho chúng tôi tập trung vào những điều cần thiết và cốt lõi nhất.

Colin Thoms

Giám đốc điều hành, Fast Flow

Thiết kế Mô hình kinh doanh

Áp dụng phương thức lấy mục đích làm kim chỉ nam, đội nhóm Consulus đã thực hiện các cuộc khảo sát 360 độ, chuyên sâu về mặt tổ chức và mối quan hệ với khách hàng để xác định ra mục đích bền vững, vốn có của doanh nghiệp này. Mục đích này sau đó sẽ được sử dụng để tạo ra một mô hình thương hiệu phù hợp nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho Fast Flow. Toàn bộ tổ chức cũng được thiết kế lại dựa trên những nguyên lý và hệ thống giá trị cốt lõi để đảm bảo khả năng thành công của thương hiệu.

Cuộc khảo sát đưa ra những nhận định liên quan đến thách thức

Cuộc nghiên cứu kinh doanh với những đối tượng liên quan chính (bao gồm những người có quyền quyết định, đối tác, bạn hàng và khách hàng) đã đem đến những nhận định quan trọng liên quan tới tính cạnh tranh của Fast Flow trên thị trường cũng như về những quy trình mà công ty đang áp dụng. Một trong những kết quả khảo sát mà chúng tôi phát hiện ra đó là tình trạng thiếu tính tổ chức trong bộ phận marketing. Điều này thể hiện rõ nét trong việc trống dữ liệu thị trường và điều này thể hiện chéo qua đánh giá của khách hàng về chất lượng chuyển giao dự án và chất lượng dịch vụ khách hàng. Điểm này cũng liên quan tới kết quả nghiên cứu về thực trạng truyền thông marketing đang được quản trị kém và thiếu thống nhất.Cuộc nghiên cứu kinh doanh với những đối tượng liên quan chính (bao gồm những người có quyền quyết định, đối tác, bạn hàng và khách hàng) đã đem đến những nhận định quan trọng liên quan tới tính cạnh tranh cảm nhận của Fast Flow trên thị trường cũng như về những quy trình mà công ty đang áp dụng. Một trong những kết quả khảo sát mà chúng tôi phát hiện ra đó là tình trạng thiếu tính tổ chức trong bộ phận marketing. Điều này thể hiện rõ nét trong việc trống dữ liệu thị trường và điều này thể hiện chéo qua đánh giá của khách hàng về chất lượng chuyển giao dự án và chất lượng dịch vụ khách hàng. Điểm này cũng liên quan tới kết quả nghiên cứu về thực trạng truyền thông marketing đang được quản trị kém và thiếu thống nhất. Đội nhóm Consulus đã đưa ra giải pháp xây dựng mới phòng Marketing và cẩm nang nhận diện thương hiệu sẽ do chính Giám đốc Marketing tập đoàn phụ trách và kiểm soát khâu thực hiện.
Nhận định thứ hai từ kết quả nghiên cứu đó là, trong khi các sản phẩm riêng của Fast Flow đều khẳng định được chất lượng kỹ thuật rất cao, tên gọi của các dòng sản phẩm này cần phải được chỉnh lại để phù hợp với chính chất lượng và giá trị của sản phẩm đó. Cuộc khảo sát cũng cho thấy ngành công nghiệp này phần lớn là rất cứng nhắc và các công tác tương tác với khách hàng đều rất thiếu tính sáng tạo. Phát hiện nghiên cứu này trở thành một cơ hội rất tốt để phát triển những cách thức mới cho Fast Flow tương tác với khách hàng ở nhiều điểm tương tác khác nhau và vẫn đảm bảo được tính dính kết thông qua một hệ thống ngôn ngữ trực quan của thương hiệu. Nhận định quan trọng cuối cùng đó là văn hoá doanh nghiệp lỏng lẻo xuyên suốt 11 văn phòng chi nhánh đã lộ ra rõ nét, đòi hỏi biện pháp khắc phục ngay. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các quyết định tập đoàn đều bị thực hiện rất lỏng lẻo và không trọn vẹn. Điều này cũng nghĩa là bộ phận nhân sự cũng cần được tổ chức lại.

Mục đích vốn có được định nghĩa lại

Với kết quả nghiên cứu có được, đội ngũ chuyên gia tư vấn của Consulus đã làm việc chặt chẽ với đội nhóm dự án thương hiệu của Fast Flow để định nghĩa lại mục đích của doanh nghiệp. Fast Flow vốn luôn “tìm kiếm và hình dung ra những cách thức mới để giúp giải quyết những thách thức về thoát nước của tương lai”. Dựa trên tiền đề rằng Fast Flow luôn cung cấp các giải pháp cho tương lai và chuyển hoá tương lai, định vị giá trị thương hiệu mới của Fast Flow, đã nhấn mạnh rằng Fast Flow đã, đang làm chủ nghệ thuật giải quyết những thách thức về thoát nước trong tương lai như thế nào. Cũng từ đó, khẩu hiệu của doanh nghiệp “nghệ thuật thoát nước” đã được khởi xướng.
“Cuộc khảo sát do Consulus thực hiện đã thực sự giúp chúng tôi định nghĩa được mục đích của chính chúng tôi và đã giúp chúng tôi có khả năng tập trung hơn. Khi xác định được rõ mục đích, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn.” Ông Thoms chia sẻ. Đội nhóm Consulus đã làm việc với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Fast Flow để phát triển bộ giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp để có thể dẫn dắt tất cả mọi thành viên trên 11 văn phòng chi nhánh ở châu Á tiến tới một hướng đi chung. “Những chuyên gia tư vấn của Consulus có khả năng giúp chúng tôi tìm ra ý nghĩa công việc mình đang làm. Bản tuyên bố Mục đích “tìm kiếm và hình dung ra những cách thức mới để giúp giải quyết những thách thức về thoát nước của tương lai” thực sự đã giúp cho chúng tôi hiểu sâu hơn về những giá trị mà chúng tôi đang thực sự đem đến cho ngành với vai trò là những người đổi mới. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi,” Thoms nhấn mạnh khi nói về sự khác biệt mà Consulus đã đem lại cho Fast Flow.

Thiết kế văn hoá tổ chức

Các nỗ lực hệ thống hoá các hoạt động và quy trình vận hành gặp nhiều khó khăn, các giám đốc cấp độ quốc gia không thể hiện sự đồng lòng và cam kết thực hiện các SOPs do tập đoàn đưa ra, làm giảm hiệu quả kinh doanh của toàn hệ thống, các quy trình và cơ cấu tổ chức hiện chưa tối ưu hóa được các nguồn lực. Nhằm thể hiện sự cam kết và tập trung vào những thế mạnh cốt lõi và tối đa hoá tầm ảnh hưởng của những thế mạnh sẵn có của Fast Flow, Consulus đã tạo mới các phòng ban chức năng và định nghĩa lại vai trò, trách nhiệm cho sơ đồ tổ chức mới.

Tái cấu trúc và hệ thống hoá để đạt được tính tuân thủ cao

Theo như những đề xuất chiến lược đưa ra từ cuộc khảo sát, Fast Flow đã tiến hành thực hiện chiến lược doanh nghiệp theo 3 giai đoạn như sau: Giai đoạn 1 – DSI + Đổi mới (D – Thiết kế, S: Cung cấp, I: Đổi mới); Giai đoạn 2 – Đổi mới thông qua Nghiên cứu và Phát triển liên quan đến các quy trình, sản phẩm và tuyển dụng nhân tài; Giai đoạn 3 – Chương trình bán lẻ. Thêm vào đó, công ty đã thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. Các chức năng mới được tạo ra để thể hiện sự cam kết và tập trung vào những thế mạnh cốt lõi và tối đa hoá tầm ảnh hưởng của những thế mạnh đó. Với vị trí Giám đốc Kỹ thuật hoàn toàn mới, Fast Flow đã cho xây dựng lại phòng Kỹ thuật với một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh và có lộ trình phát triển rõ ràng. Một chuyên gia mới được tuyển vào để nhận vị trí Giám đốc Marketing tập đoàn, phụ trách về quản trị marketing toàn diện. Vị trí này cũng đảm nhiệm công tác giám sát các hoạt động Marketing, Bán hàng, định giá, quản trị hợp đồng và Giám sát chất lượng. Đây là những vị trí mới giúp tạo định hướng và chuyển hoá tổ chức. Ngoài ra, các dòng sản phẩm hiện tại đã được sắp xếp lại dựa trên mối quan hệ với công nghệ Si phông, đây chính là thế mạnh của Fast Flow. Chuỗi sản phẩm gắn mác psDrain đã được đặt lại tên thành chuỗi sản phẩm Arteco nhằm nhấn mạnh những tính năng lịch lãm của sản phẩm giúp đáp ứng các yêu cầu về kiến trúc của các dự án xây dựng có tính biểu tượng.

Đồng chỉnh để tiên phong

Để đảm bảo mục đích mới của thương hiệu, triết lý kinh doanh cũng như định hướng của tập đoàn được truyền tải một cách thống nhất và rộng khắp tập đoàn, Consulus đã đào tạo một nhóm nhân viên được tuyển chọn kỹ lưỡng để trở thành cổ động viên trung thành cho thương hiệu. Fast Flow cần tới sự tham gia của tất cả mọi thành viên để có thể tạo ra sự thay đổi có tính bền vững và đội ngũ nhân viên tham gia đào tạo được mời chia sẻ suy nghĩ của mình và trở thành đồng sở hữu dự án tái xây dựng thương hiệu này. Các buổi đào tạo này được thực hiện nhằm xây dựng một văn hoá có sức mạnh gắn kết mọi thành viên, chính văn hoá này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các công tác thực hiện các giải pháp thể chế trong tương lai. Bộ giá trị cốt lõi do ban lãnh đạo phát triển đã được đội ngũ nhân viên phát triển thành các hành vi và tập quán thương hiệu đặc trưng. Tại các buổi đào tạo này, học viên đề xuất các ý tưởng tập quán nội bộ mới để giúp Fast Flow xây dựng văn hoá nội bộ và thực hành những giá trị cốt lõi này trong mọi công việc thường ngày.

Thiết kế Trải nghiệm thương hiệu

Nhằm mục đích tăng cường giá trị kinh doanh của Fast Flow, một bản sắc trực quan mới đã được đề xuất và áp dụng nhất quán trong toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. Trải nghiệm trực tuyến cũng được sắp xếp lại để truyền tải tốt nhất giá trị thương hiệu của Fast Flow.
Image

“Đuôi seo” để dẫn đầu ngành

Để hỗ trợ công tác phát triển bản sắc thương hiệu đồng bộ, Consulus đã tiến hành thực hiện cuộc khảo sát trực quan để nghiên cứu các yếu tố cấu thành bản sắc trực quan của Fast Flow cũng như môi trường làm việc của nhân viên. Chúng tôi đề xuất giữ lại Tên thương hiệu Fast Flow sau khi tiến hành đánh giá kỹ lưỡng và logo thương hiệu thì được làm mới lại kèm theo bộ ngôn ngữ bản sắc trực quan để thể hiện tốt nhất định vị giá trị mới của Fast Flow và khẩu hiệu “nghệ thuật thoát nước”. Bản sắc thương hiệu mới cùng với dấu “Panache” (Đuôi seo) được tạo ra để phản chiếu mục đích mới của thương hiệu. Đuôi seo được xem là chùm lông mũ mà chỉ giới vua chúa của Pháp mới được quyền đội và đây là biểu hiện của vị trí lãnh đạo. Đối với Fast Flow, Panache tượng trưng cho việc nhân rộng hoạt động kinh doanh, dẫn đầu ngành trên khía cạnh họ làm tốt nhất, đó là phong cách, sự dũng cảm và sự tinh tế.
Visual Language
 

Một bản sắc, Một thông điệp

Fast Flow đã thực hiện được lời hứa của mình trong suốt 15 năm qua là nhờ vào đội ngũ nhân viên của mình. Định hướng nghệ thuật cho mọi ứng dụng trực quan và nhiếp ảnh đã chú trọng vào yếu tố “con người”. Mọi ứng dụng trực quan đều cố gắng đề cao hình ảnh những on người Fast Flow trong công việc và những lĩnh vực mà họ đang phục vụ.
Để phản ánh được tính nghệ thuật thoát nước, các bức ảnh chụp sản phẩm của Fast Flow cũng được hướng dẫn để chớp lấy cái hồn của dòng nước chảy qua mỗi sản phẩm.

Tương tác với khách hàng ở mọi điểm khác nhau

Từ bộ tài liệu giới thiệu công ty và giới thiệu sản phẩm tới bộ văn phòng phẩm, một bản sắc riêng của Fast Flow đã khéo léo tương tác với khách hàng ở mọi nơi mọi lúc.

Trải nghiệm trực tuyến tăng cường

Trang web mới của công ty với địa chỉ www.fastflowgroup.com đã được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, Google analytics cũng được cài đặt để theo dõi các hoạt động trực tuyến của trang web này. Chúng tôi phát hiện ra rằng khách ghé thăm trang web chủ yếu để tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của Fast Flow. Chính vì vậy, trang web mới đã điều chỉnh lại trình duyệt định vị để trợ giúp khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng trung thành tìm kiếm các mẫu catalogue sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá dễ dàng hơn. Khách hàng cũng dễ dàng tìm hiểu thêm về uy tín của Fast Flow qua các case study và danh mục dự án điển hình. Khách hàng cũng có thể yêu cầu phản hồi thông qua mục phản hồi cũng như tiếp cận thông tin liên hệ một cách dễ dàng. Trang web mới này đem đến cho khách hàng một cảm giác tin tưởng về Fast Flow như là một nhà cung cấp giải pháp thoát nước năng động và sáng tạo, luôn không ngừng tìm kiếm những giải pháp tốt hơn để phục vụ tốt nhất khách hàng của mình.

Bạn đang trăn trở tái cấu trúc doanh nghiệp?

Gói giải pháp MụcđíchCỐTLÕI™: Đồng thuận nội bộ để phát huy khả năng sáng tạo

DST

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!