Phiên Hỏi & Đáp trực tuyến xoay trục COVID-19

Apr 18, 2020 | Tiếng Việt, Vietnam

Phiên Hỏi & Đáp trực tuyến xoay trục COVID-19 nằm trong chùm sáng kiến Xoay trục COVID-19Consulus Việt Nam đã và đang cam kết 30 phút mỗi tuần vào sáng thứ 4 hàng tuần để lắng nghe và chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm với cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt.

Các nội dung Hỏi & Đáp sẽ xoay quanh 3 khía cạnh sau:

1. Xoay trục tâm lý chủ doanh nghiệp để vững vàng lèo lái doanh nghiệp
2. Xoay trục quy trình nghiệp vụ để thích nghi nhanh hơn
3. Xoay trục tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động

Điều phối chính cho các Phiên Hỏi & Đáp trực tuyến gồm có các chuyên gia đến từ Consulus Việt Nam: Chị Helena Phạm, Chị Vũ Hạnh Nga, Chị Chử Thị Thanh Hương và Anh Ashwani Gupta.