Phiên Hỏi & Đáp trực tuyến xoay trục COVID-19

Apr 18, 2020 | Tiếng Việt, Vietnam

Phiên Hỏi & Đáp trực tuyến xoay trục COVID-19 nằm trong chùm sáng kiến Xoay trục COVID-19Consulus Việt Nam đã và đang cam kết 30 phút mỗi tuần vào sáng thứ 4 hàng tuần để lắng nghe và chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm với cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt.

Các nội dung Hỏi & Đáp sẽ xoay quanh 3 khía cạnh sau:

1. Xoay trục tâm lý chủ doanh nghiệp để vững vàng lèo lái doanh nghiệp
2. Xoay trục quy trình nghiệp vụ để thích nghi nhanh hơn
3. Xoay trục tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động

Điều phối chính cho các Phiên Hỏi & Đáp trực tuyến gồm có các chuyên gia đến từ Consulus Việt Nam: Chị Helena Phạm, Chị Vũ Hạnh Nga, Chị Chử Thị Thanh Hương và Anh Ashwani Gupta.

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản Sách Trắng: Vắc-xin nào cho doanh nghiệp để kiên cường vượt qua và vươn lên trong đại dịch?

Bản sách trắng ghi lại kết quả tổng kết từ các phiên khám sức khoẻ DN cũng như chỉ ra các phát hiện của chúng tôi về những thành phần không thể thiếu trong “liều Vắc-xin Kiên cường” cho doanh nghiệp trong thời đại “không bao giờ bình thường” và là chìa khóa để chống đỡ lại những gián đoạn trong cả hiện tại và tương lai. Bản sách trắng cũng đề cập đến bốn xu hướng tăng trưởng sẽ tác động đến thế giới của chúng ta trong 20 năm tới.

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Vào ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng ban dự án phối hợp tiến hành tổ chức (kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến) Workshop Đồng chỉnh Văn hóa hướng đến những GDCer chủ chốt, để từ đó tạo dựng định hướng phát triển và cùng đồng hành trên chặng đường thúc đẩy, đào tạo nhân tài cho Tập đoàn.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!

Buyfull Smart 4.0 Vietnam white paper

Complete the form below to download the sample report

You have Successfully Subscribed!