Lawrence Chong encourages Vietnamese companies to go overseas – Reported by VTC10

Aug 16, 2013 | B2B, B2C, Events, SME, Vietnam

Lawrence Chong, Chief Executive Officer at Consulus, shared about “Vietnamese companies should take advantage of culture heritages and go overseas” on the 10 minute-programme on Shape the World Conference 2013, Vietnam by Vietnamese news channel VTC10.

NETVIET VTC10 is one of the ten essential national channels of Vietnam.

Watch the full report (1’51 to 9’04) here:

This video was originally published on the VTC official channel:

http://www1.vtc.com.vn/vod/40203/Viet-Nam-hoi-nhap-21-08-2013.html

Consulus Việt Nam công bố Sách trắng về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và thời kỳ hậu đại dịch, đề xuất lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao

Consulus Việt Nam công bố Sách trắng về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và thời kỳ hậu đại dịch, đề xuất lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao

Hôm nay, Sách trắng Việt Nam Thông minh 4.0 được Consulus Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội ra mắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt trước sự chứng kiến của các cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phát triển quốc tế có mặt tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Singapore. 

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!