Lawrence Chong encourages Vietnamese companies to go overseas – Reported by VTC10

Aug 16, 2013 | B2B, B2C, Events, SME, Vietnam

Lawrence Chong, Chief Executive Officer at Consulus, shared about “Vietnamese companies should take advantage of culture heritages and go overseas” on the 10 minute-programme on Shape the World Conference 2013, Vietnam by Vietnamese news channel VTC10.

NETVIET VTC10 is one of the ten essential national channels of Vietnam.

Watch the full report (1’51 to 9’04) here:

This video was originally published on the VTC official channel:

http://www1.vtc.com.vn/vod/40203/Viet-Nam-hoi-nhap-21-08-2013.html

Read next

Tương lai Kiên cường chủ động cho Ngành Giáo dục – Đào tạo

Tương lai Kiên cường chủ động cho Ngành Giáo dục – Đào tạo

Tại sự kiện hội thảo và workshop dành cho ngành Giáo dục – Đào tạo diễn ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Consulus Việt Nam đã mang đến cơ hội học hỏi và áp dụng thực tiễn các chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong ngành Giáo dục – Đào tạo về chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!