Kế hoạch tích hợp sau M&A: Consulus trên Báo Doanh nhân Sài Gòn

Jan 21, 2015 | News & Updates, Press, Tiếng Việt, Vietnam

Mới đây, bài viết của The Columnist về Mua bán và Sáp nhập do hai tác giả Helena Phạm Thị Thu Hằng, Cộng sự và Giám đốc Consulus tại Việt Nam, và Lawrence Chong, CEO Consulus đã được đăng trên Báo Doanh nhân Sài Gòn Số 327 ra ngày 21 – 27/1/2015 với tựa đề “M&A: Bớt nghi ngờ, thêm tin tưởng” (báo in) và Kế hoạch tích hợp sau M&A (báo online)

Trong bài viết này, Ông Lawrence Chong và Bà Helena Phạm đã chia sẻ về những kinh nghiệm và đúc kết trong quá trình tư vấn cho họ dành cho các doanh nghiệp với mong muốn tham gia các thương vụ Mua bán & Sáp nhập. Họ nhấn mạnh rằng phần lớn các doanh nghiệp rất hào hứng về đám cưới hay việc Sáp nhậpt nhưng lại quên lên kế hoạch cho một cuộc sống chung hiệu quả.

Trong quá trình đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp sau khi tiến hành một thương vụ sáp nhập lớn (được đánh giá là toàn diện, yêu cầu sự tham gia của hầu hết các phòng ban, đơn vị kinh doanh), chúng ta nhận thấy nhân viên đều chia sẻ những mối quan ngại sau:

  • Lo sợ mất việc
  • Mất đi tình đoàn kết nhóm
  • Áp lực cá nhân tăng lên do mất quyền kiểm soát
  • Niềm tin vào ban lãnh đạo bị treo lơ lửng

Cuối cùng, họ đưa một công thức tối ưu giúp quá trình tích hợp sau sáp nhập diễn ra hiệu quả như sau:

1. Mục tiêu và kết quả thu được được định nghĩa rõ ràng
2. Rõ ràng trong Lãnh đạo
3. Văn hoá doanh nghiệp hợp tác

Tham khảo bài viết đầy đủ với tựa đề “Mua bán và Sáp nhập: Làm thế nào để khiến cho những thương vụ nhiều chữ ngờ này thực sự làm việc cho bạn” trang web chính thức của Consulus.

Read next

Shape the World Summit 2024: In an Age of Crisis, Creative Change-making matters

Shape the World Summit 2024: In an Age of Crisis, Creative Change-making matters

Shape the World Summit 2024 will be held on June 21st at Jewel Changi Airport, with a closing keynote by Mr. Lim Boon Heng, Chairman of Temasek Holdings.

This year’s summit will launch groundbreaking initiatives such as AgriCORE for regenerative agriculture, DialogueCORE for inclusion resilience, and FamilyCORE for family-led foundation impacts.

The event concludes with a gala dinner marking Consulus’ 20th anniversary and the book launch of Creative Change: Becoming Changemakers and Seeing the Heart of Lasting Change by Lawrence Chong.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!